Địa điểm: Hội trường 103 nhà D1, Học viện Ngân hàng

Thờ gian Nội dung chương trình
Góc nhìn học thuật
13h30 – 13h50 Phân tích dữ liệu lớn trong tính điểm tín dụng
Ông Nguyễn Hữu Hải và nhóm nghiên cứu, Viện Công nghệ thông tin
Download
13h50 – 14h10 Cải tiến quy trình nghiệp vụ với kỹ thuật khai phá quy trình trong các ngân hàng thương mại
Ông Mai Tấn Tài và nhóm nghiên cứu Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng
Download
14h10 – 14h30 Khảo sát và ứng dụng một số phương pháp thống kê trong phân tích dữ liệu lớn
Ông Hà Bình Minh và nhóm nghiên cứu, Đại học Ngân hàng TPHCM
14h30 – 14h40 Giải lao
Demo công nghệ
14h40 – 15h00 Nền tảng Business Data Lake trong phân tích dữ liệu lớn cho doanh nghiệp
DELL EMC

Download
15h00 – 15h20 Demo ứng dụng Salesforce trên nền tảng di động cho các dịch vụ tài chính
Ông Gabriel Ng, Trưởng nhóm kỹ thuật & Adelyn Le, Quản lý kinh doanh, Salesforce
15h20 – 15h40 Sao lưu dữ liệu an toàn trên công cụ đám mây
VEEAM
Download
15h40 – 16h00 Demo Qlik – Dữ liệu lớn cho ngân hàng bán lẻ – Xu hướng và các ứng dụng
Abbie DinhTrưởng Đại diện Kinh doanh IPC Global – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Download
16h00 – 16h20 Đổi mới ngành ngân hàng tại Đông Nam Á
Amazon Web Services (AWS)
Download
16h20 – 16h30 Bế mạc và kết thúc chương trình hội thảo

30/04/2017: Thời hạn nộp bài

Công bố, xuất bản và trình bày báo cáo khoa học

Các bài viết có độ dài tối đa 10 trang, được soạn bảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn Springer dành cho các bài báo khoa học. Các tác giả tham khảo thêm tại đây

Tất cả các bài viết tham gia phải là nguyên bản và chưa từng được xuất bản hoặc đang chờ phê duyệt xuất bản tại bất kỳ cơ quan/tổ chức/đơn vị nào khác.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế “Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng”. Các bài báo có chất lượng nhất được chọn lọc sẽ được mời trình bày tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề trong hội thảo.

Đăng ký tham gia và kế hoạch gửi bài

Thời hạn nộp bài: 20/04/2017Gia hạn đến hết ngày 30/04/2017
Thông báo chấp nhận bài báo: 20/05/2017
Hiệu chỉnh và gửi lại bài báo bản cuối: 30/05/2017
Tổ chức hội thảo: 15/06/2017

Các bài viết cần được nộp thông qua hệ thống EasyChair 

Lưu ý: Các tác giả cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện việc nộp bài. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TS. Phan Thanh Đức: (090) 322 1607 – ducpt@hvnh.edu.vn

Venue: Room 103, building D1, Banking Academy

Time Content
Academic viewpoint
13h30 – 13h50 Big data analysis for credit scoring
Mr. Nguyen Huu Hai et al, Institute of Information Technology
Download
13h50 – 14h10 Business process enhancement with process mining in commercial banks
Mr. Mai Tan Tai et al, Faculty of MIS, Banking Academy
Download
14h10 – 14h30 Some Statistical Methods for Analyzing Big Data and Applications: A Survey
Dr. Ha Binh Minh et al, Banking University Ho Chi Minh City
14h30 – 14h40 Tea break
Technologies Demonstration
14h40 – 15h00 Business Data Lake as a Platform for Big Data to Transform Your Business,
DELL EMC
Download
15h00 – 15h20 Salesforce solution demo on improving customer engagement process
Mr. Gabriel Ng, Lead Solution Engineer & Ms. Adelyn Le, Sales Manager, Salesforce
15h20 – 15h40 Utilizing the Cloud for your Data Backup,
VEEAM
Download
15h40 – 16h00 Demo Qlik – Big Data for Retail Banking – Trends and Applications
Ms. Abbie DinhChief Business Representative IPC Global Asia Pacific
Download
16h00 – 16h20 Case study: innovation for banking in ASEANMr.Paul Chen
Amazon Web Services (AWS)
Download
16h20 – 16h30 Summary & Close

Venue: Big Hall – Banking Academy of Vietnam

Time Agenda
8.00 – 8.30 Registration Opens
8.30 – 8.40 Welcome speech from Banking Academy
Dr. Bui Tin Nghi, President of Banking Academy
8.40 – 8.50 Opening speech from State Bank of Vietnam representatives
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Anh, Deputy Governor, State Bank of Vietnam
Viewpoint of international experts
8.50 – 9.10 Big Data Approach to focus on your business result
Mr. Wittaya Warunchaichana, Big Data And Isilon Business Manager
Dell EMC | Southeast Asia
Download
9.10 – 9.30 Data Availability for an Always-On Business
Mr. Daniel Omardin, Regional Sales Manager, VEEAM
Download
9.30 – 10.05 Digital Transformation in Banking and Financial Services: Get Smarter in the Age of Customer
Mr. Peter Coulson, Regional Vice President of RoASEAN, Salesforce
Download
Best practice: How to use Salesforce to better understand customer?
Mr. Sean Wolfman, Chief International BDO, Beryl 8, Gimasys
Download
10.05 – 10.20 Tea break
Viewpoint of practitioners in banking industry
10.20  – 10.40 Technology Modernization with Data Science in a Bank
Mr. Pham Anh Tuan, Member of BOD, Director of Technology Modernization Department, Vietcombank
Download
10.40 – 11.00 Improve Data quality – A commercial bank case study
Mr. Nguyen Duc, Head of Performance Management, PVComBank
Download
11.00 – 12.00 Panel Discussion – Big Data in banking and financial industry: Challenges and Opportunities
Chaired by Dr. Phan Thanh Duc, Dean of The Management Information Systems Faculty, Banking Academy

Địa điểm: Hội trường lớn Học viện Ngân hàng

Thời gian Nội dung chương trình
8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu
8.30 – 8.40 Giới thiệu của Học viện Ngân hàng
TS. Bùi Tín Nghị, Giám đốc Học viện Ngân hàng
8.40 – 8.50 Phát biểu chào mừng của Ngân hàng nhà nước
PGS.TS. Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc, Ngân hàng nhà nước
Góc nhìn từ chuyên gia quốc tế
8.50 – 9.10 Phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn dựa vào kết quả kinh doanh
Ông Wittaya Warunchaichana, Quản lý kinh doanh Big Data và Isilon
Dell EMC | Đông Nam Á
Download
9.10 – 9.30 Dữ liệu sẵn có cho doanh nghiệp hoạt động liên tục
Ông Daniel Omardin, Quản lý kinh doanh khu vực, VEEAMDownload
9.30 – 10.05 Chuyển đổi kỹ thuật số trong các dịch vụ tài chính ngân hàng: Làm sao để linh hoạt hơn trong thời đại của khách hàng?
Ông Peter Coulson, Phó chủ tịch khu vực Đông Nam Á, Salesforce
Download
Ứng dụng Salesforce để hiểu khách hàng rõ hơn.
Ông Sean Wolfman, Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế, Beryl 8 & Gimasys
Download
10.05 – 10.20 Giải lao
Góc nhìn từ các chuyên gia trong ngành Ngân hàng
10.20  – 10.40 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng với khoa học dữ liệu
Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Trưởng ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, Vietcombank
Download
10.40 – 11.00 Cải thiện chất lượng dữ liệu trong ngân hàng thương mại
Ông Nguyễn Đức, Trưởng phòng quản lý hiệu suất, PVComBank
Download
11.00 – 12.00 Phiên thảo luận – Dữ liệu lớn trong ngành tài chính ngân hàng: Cơ hội và thách thức
Chủ trì: TS. Phan Thanh Đức, Trưởng khoa HTTTQL, Học viện Ngân hàng

20/05/2017: Thông báo chấp nhận bài báo

Công bố, xuất bản và trình bày báo cáo khoa học

Các bài viết có độ dài tối đa 10 trang, được soạn bảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn Springer dành cho các bài báo khoa học. Các tác giả tham khảo thêm tại đây

Tất cả các bài viết tham gia phải là nguyên bản và chưa từng được xuất bản hoặc đang chờ phê duyệt xuất bản tại bất kỳ cơ quan/tổ chức/đơn vị nào khác.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế “Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng”. Các bài báo có chất lượng nhất được chọn lọc sẽ được mời trình bày tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề trong hội thảo.

Đăng ký tham gia và kế hoạch gửi bài

Thời hạn nộp bài: 20/04/2017Gia hạn đến hết ngày 30/04/2017
Thông báo chấp nhận bài báo: 20/05/2017
Hiệu chỉnh và gửi lại bài báo bản cuối: 30/05/2017
Tổ chức hội thảo: 15/06/2017

Các bài viết cần được nộp thông qua hệ thống EasyChair 

Lưu ý: Các tác giả cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện việc nộp bài. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TS. Phan Thanh Đức: (090) 322 1607 – ducpt@hvnh.edu.vn

30/05/2017: Hiệu chỉnh và gửi bản cuối

Công bố, xuất bản và trình bày báo cáo khoa học

Các bài viết có độ dài tối đa 10 trang, được soạn bảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn Springer dành cho các bài báo khoa học. Các tác giả tham khảo thêm tại đây

Tất cả các bài viết tham gia phải là nguyên bản và chưa từng được xuất bản hoặc đang chờ phê duyệt xuất bản tại bất kỳ cơ quan/tổ chức/đơn vị nào khác.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế “Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng”. Các bài báo có chất lượng nhất được chọn lọc sẽ được mời trình bày tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề trong hội thảo.

Đăng ký tham gia và kế hoạch gửi bài

Thời hạn nộp bài: 20/04/2017Gia hạn đến hết ngày 30/04/2017
Thông báo chấp nhận bài báo: 20/05/2017
Hiệu chỉnh và gửi lại bài báo bản cuối: 30/05/2017
Tổ chức hội thảo: 15/06/2017

Các bài viết cần được nộp thông qua hệ thống EasyChair 

Lưu ý: Các tác giả cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện việc nộp bài. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TS. Phan Thanh Đức: (090) 322 1607 – ducpt@hvnh.edu.vn

TS. Đinh Trọng Hiếu: dinhtronghieu@bav.edu.vn

15/06/2017: Tổ chức hội thảo

Công bố, xuất bản và trình bày báo cáo khoa học

Các bài viết có độ dài tối đa 10 trang, được soạn bảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được định dạng tuân thủ theo tiêu chuẩn Springer dành cho các bài báo khoa học. Các tác giả tham khảo thêm tại đây

Tất cả các bài viết tham gia phải là nguyên bản và chưa từng được xuất bản hoặc đang chờ phê duyệt xuất bản tại bất kỳ cơ quan/tổ chức/đơn vị nào khác.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế “Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng”. Các bài báo có chất lượng nhất được chọn lọc sẽ được mời trình bày tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề trong hội thảo.

Đăng ký tham gia và kế hoạch gửi bài

Thời hạn nộp bài: 20/04/2017Gia hạn đến hết ngày 30/04/2017
Thông báo chấp nhận bài báo: 20/05/2017
Hiệu chỉnh và gửi lại bài báo bản cuối: 30/05/2017
Tổ chức hội thảo: 15/06/2017

Các bài viết cần được nộp thông qua hệ thống EasyChair 

Lưu ý: Các tác giả cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện việc nộp bài. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TS. Phan Thanh Đức: (090) 322 1607 – ducpt@hvnh.edu.vn

TS. Đinh Trọng Hiếu: dinhtronghieu@bav.edu.vn