PGS. TS. Nguyễn Kim Anh

Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam